Meder Maselov

President

Vasiliy Krylov

Honorary President
Executive Director Olzhas Besbaev
General Secretary Anzhelika Makisheva
Executive committee
Chairman Olzhas Besbaev
Anzhelika Makisheva
Petr Gamidov (Short-track)
 Alexander Gavrilov (Speed skating)
 Baitak Tursynbayev (Figure skating)
Audit committee
 Chairman Sultanuly Mukhammed-Ali
Director of Development: Sergei Tsybenko
Disciplinary committee
Chairman Sergey Avdeyev
Dmitry Kalinovskiy
Andrey Panfilov